ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ၿမိဳ႕ကေလး

Monday, March 7, 2011

CDMA 800 MHz သံုး HUAWEI ဟန္းဆက္မ်ား 450 MHz သို႔ ေျပာင္းသုံးႏုိင္

CDMA 800 MHz သံုး HUAWEI ဟန္းဆက္မ်ား 450 MHz သို႔ ေျပာင္းသုံးႏုိင္Average:


0.Your rating: None

By IT weekly

မန္းမွာ 800 MHz သုံး Huawei ဟန္းဆက္ေတြကို CDMA 450 MHz ငါးသိန္းဖုန္း (နံပါတ္ ၀၉-၄၇၁ . . .) RUIM ကတ္ကို အသုံးျပဳလိုရင္ Channel ေျပာင္းဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဖုန္းအက်ဳိးေဆာင္ တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။CDMA 800 MHz (၀၉-၉၁၀. . . . .) RUIM ကတ္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳေနတဲ့ Huawei ဟန္းဆက္ေတြထဲကို CDMA 450 MHz (၀၉-၄၇၁ . . . .) RUIM ကတ္ ေျပာင္းလဲ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Huawei ဟန္းဆက္ပဲ သံုးႏိုင္ၿပီး တျခားဟန္းဆက္ အမ်ဳိးအစားေတြမွာေတာ့ အသုံးျပဳလို႔ မရဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ 450 MHz (၀၉-၄၇၁ . . . .) RUIM ကတ္နဲ႔ သုံးမယ္ဆိုရင္ Channel နပါတ္ ၇၃ သို႔ ေျပာင္းရမွာျဖစ္ၿပီး 800 MHz (၀၉-၉၁၀ . . . ) RUIM ကတ္နဲ႔ သုံးမယ္ဆုိရင္ Channel နံပါတ္ 199 သို႔ ေျပာင္းကာ အသုံးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းပုံ အဆင့္ဆင့္ကေတာ့ ဖုန္းနံပါတ္သစ္ တစ္ခုခုသို႔ ေခၚဆိုဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားမွာ ## 497163 Keypad ေတြကို ႐ိုက္ႏွိပ္အၿပီးမွာ ဖုန္းေခၚဆိုတဲ့ Keypad ကိုႏွိပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဖုန္းနံပါတ္ ## 497613 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုတယ္လို႔ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။) အဲဒီ့အခါ Menu က်လာပါမယ္။ က်လာတဲ့ Menu ေတြထဲက RF test ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး Select လုပ္ရပါမယ္။ ေနာက္ထပ္ Menu (Submenu)က်လာပါလိမ့္မယ္။ က်လာတဲ့ Menu ေတြ Channel ကို ေရြးၿပီး Select လုပ္ရပါဦးမယ္။ ေနာက္ထပ္ Sub-menu တစ္ခု ထပ္က်လာပါမယ္။ Menu ေတြထဲက 1× Channel ကိုထပ္ေရြးၿပီး Select လုပ္လိုက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ Channel နံပါတ္ ႐ိုက္ထည့္ႏိုင္တဲ့ Box ေလးက်လာမယ္လို ့သူကဆိုပါတယ္။ က်လာတဲ့ Box ထဲမွာ CDMA 450 MHz သုံးႏိုင္ဖို႔ Channel နံပါတ္ 73 ကို ႐ိုက္ထည့္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး CDMA 800 MHz သုံးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ Channel နံပါတ္ 199 ကို ႐ိုက္ထည့္ကာ အျပန္အလွန္ ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳႏိုင္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ဆက္ရွင္းျပပါတယ္။ေရးသားသူ - လျပည့္

IT weekly @yatanarpon

2 comments: